รายชื่อผู้เสียชีวิต

Posted: มกราคม 7, 2011 in รายชื่อผู้เสียชีวิต
 • กฤษฎา เนียมมีศรี:ถูกตีและถูกกระสุนปืน
 • กิตติกรณ์ เขียวบริบูรณ์:ถูกกระสุน
 • กิตติพงษ์ สุปิงคลัด:ถูกกระสุน
 • เกรียงไกร จารุสาร:ถูกกระสุน
 • กอบกุล สินธุสิงห์:ถูกกระสุน
 • จักรพันธ์ อัมราช:ถูกกระสุน
 • จักราวุธ นามตะ:ถูกกระสุน
 • เฉลิมพล สังข์เอม:สมองบอบช้ำ
 • ชัยรัตน์ ณ นคร:ถูกกระสุน
 • ซี้ฮง แซ่เตีย:ถูกกระสุน
 • ณรงค์ ธงทอง:ถูกกระสุน
 • ทวี มวยดี:ถูกตีศีรษะ
 • ทวีศักดิ์ ปานะถึก:ถูกกระสุน
 • นคร สอนปัญญา:ถูกกระสุน
 • บุญมี แสงสุ่ม
 • บุญมี วงษ์สิงโต:ถูกกระสุน
 • บุญคง ทันนา:ถูกกระสุน
 • ปรัชญา ศรีสะอาด:ถูกกระสุน
 • ประสงค์ ทิพย์พิมล:ถูกกระสุน
 • ปรีดา เอี่ยมสำอางค์:ถูกกระสุน
 • พิพัฒน์ สุริยากุล:ถูกกระสุน
 • ภูวนาท วิศาลธรกุล:ถูกกระสุน
 • ภิรมย์ รามขาว:ถูกกระสุน
 • มะยูนัน ยีดัม:ถูกกระสุน
 • มนัส นนทศิริ:ถูกกระสุน
 • วีระ จิตติชานนท์:ถูกกระสุน
 • วงเดือน บัวจันทร์:ถูกกระสุน
 • วีรชัย อัศวพิทยานนท์:ถูกกระสุน
 • ศรากร แย้มประนิตย์:ถูกกระสุน
 • สมชาย สุธีรัตน์:ถูกกระสุน
 • สำรวม ตรีเข้ม:ถูกกระสุน
 • สาโรจน์ ยามินทร์:ถูกกระสุน
 • สมเพชร เจริญเนตร:ถูกกระสุน
 • สุชาต พาป้อ:ถูกกระสุน
 • สุรพันธ์ ชูช่วย
 • สมาน กลิ่นภู่:ถูกกระสุน
 • สัญญา เพ็งสา:ถูกกระสุน
 • หนู แก้วภมร:ถูกกระสุน
 • อภิวัฒน์ มาสขาว:ถูกกระสุน
 • เอกพจน์ จารุกิจไพศาล:ถูกกระสุน
 • เอียน นิวมีเก้น

 

ไม่ทราบชื่ออีก 3 ราย รวม 44 ราย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s